• Tên dự án : Nhà xưởng K30 x L120 M.
  • Địa điểm XD: Tỉnh Lào Cai.
  • Quy mô :  3600 m2
3.000.000 
Tên dự án : Nhà xưởng K30 x L120 M. Địa điểm XD: Tỉnh Lào Cai. Quy mô :  3600 m2
3.000.000 
Tên dự án : Nhà xưởng K30 x L120 M. Địa điểm XD: Tỉnh Lào Cai. Quy mô :  3600 m2
3.000.000 
Tên dự án : Nhà xưởng K30 x L120 M. Địa điểm XD: Tỉnh Lào Cai. Quy mô :  3600 m2
2.000.000 
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay